Tanah

tanah kavlng baki

Tanah Kavling Baki

100 Juta -137 Juta
Gedongan Baki
Lt/Lb :67 m2 - 91 m2/-
tanah kavling duwet baki

Tanah kavling Duwet Baki

138 Juta - 264 Juta
Duwet Baki Sukoharjo
Lt/Lb :60 m² - 92,5 m²/-
tanah kavling wirun

Tanah Kavling Wirun Mojolaban

132 Juta - 205 Juta
Wirun Mojolaban Sukoharjo
Lt/Lb :60 - 80 m2/-
tanah kavling baki

Tanah Kavling Baki

190 Juta - 341 Juta
Baki Kudu Solobaru
Lt/Lb :71 m² - 107 m²/-